Ikaros

Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen gräver i vetenskapliga teorier, anspråk och resultat. Ett forum för information och debatt kring de olika vetenskaperna.

Allmänt

UtgivareFolkets bildningsförbund r.f.
ChefredaktörTom Kettunen
Antal nr/år4
Prenumerationspris29 €/år (studerande och arbetslösa 50% rabatt), fortlöpande pren. 24 €

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressHagsgatan 12, 20540 Åbo
Webbplatswww.fbf.fi/ikaros

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige